آماده سازی فاز سوم واحد تولید سازمان باغ گل مهندس مهیار بابازاده مدیرعامل سازمان سیما منظر و... ادامه مطلب...

  #زیباسازی_و_دیوارنگاری_شهر_بابل به گزارش سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل، مهندس #بابازاده مدیرعامل سازمان سیما منظر و... ادامه مطلب...

  + مشاهده آرشیو اخبار


  آگهی مزایده   سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۱۰ مورخ ۹۶/۱۲/۱۴در نظر دارد مزایده ای... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۷۹/۹۰۳ مورخ ۹۷/۳/۱در نظر دارد مزایده ای با... ادامه مطلب....

    آگهی مزایده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۸/۹۰۳ مورخ ۹۷/۳/۲در نظر دارد مزایده... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده  ( مرحله  اول ) سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۱۱۷ مورخ ۹۵/۰۱/۱۴در نظر دارد مزایده... ادامه مطلب....

  به گزارش روابط عمومی سازمان:  سازمان پارکها و فضای سبز  در نظر دارد مزایده منابع درآمدی پارک بانوان را در آینده  با مشخصات ذیل نزدیک... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده مرحله دوم چمن مصنوعی پارک ساحلی  ادامه مطلب....  جلسه آموزشی کارگروه اموزش در دبیرستان بهاران با حضور جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز برگزار گردید. ادامه مطلب...

  جلسه ی آموزشی کارگروه آموزشی در دبستان غیردولتی مهرگان با حضور  جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو  محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز... ادامه مطلب...

  نام علمی: Berberis thunbergii نام های رایج دیگر: زرشک ژاپنی نام... ادامه مطلب...

  نام علمی: Ophiopigon jaburan نام خانواده: Liliaceae خصوصیات مرفولوژیکی: گیاهی دائمی و همیشه سبز با توده فشرده ای از برگ... ادامه مطلب...

  نام دیگر: شجره الزنبق نام علمی: Liriodendron tulipifera نام خانواده: Magnoliaceae  ادامه مطلب...