شهروندان گرامی  از آنجا که ریزش برگ درختان در فصل پاییز زیبایی خاصی به معابر و پارکهای می بخشد و همواره مورد استقبال شما شهروندان... ادامه مطلب...

  تلاش پرسنل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل جهت حفظ و نگهداری فضای سبز شهری به روایت تصویر  ادامه مطلب...

  + مشاهده آرشیو اخبار


  آگهی مزایده     سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۹۰۸/۲۶۱۸ مورخ ۹۷/۷/۱۲در نظر... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده  سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۹۰۳/۲۶۳۰ مورخ... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده   سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۱۰ مورخ ۹۶/۱۲/۱۴در نظر دارد مزایده ای... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۷۹/۹۰۳ مورخ ۹۷/۳/۱در نظر دارد مزایده ای با... ادامه مطلب....

    آگهی مزایده سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۷۹۸/۹۰۳ مورخ ۹۷/۳/۲در نظر دارد مزایده... ادامه مطلب....

  آگهی مزایده  ( مرحله  اول ) سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بابل برابر درخواست شماره ۱۱۷ مورخ ۹۵/۰۱/۱۴در نظر دارد مزایده... ادامه مطلب....  جلسه آموزشی کارگروه اموزش در دبیرستان بهاران با حضور جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز برگزار گردید. ادامه مطلب...

  جلسه ی آموزشی کارگروه آموزشی در دبستان غیردولتی مهرگان با حضور  جناب آقای مهدی علیجان زاده کاشی عضو  محترم و ریاست کمیسیون فضای سبز... ادامه مطلب...

  نام علمی: Berberis thunbergii نام های رایج دیگر: زرشک ژاپنی نام... ادامه مطلب...

  نام علمی: Ophiopigon jaburan نام خانواده: Liliaceae خصوصیات مرفولوژیکی: گیاهی دائمی و همیشه سبز با توده فشرده ای از برگ... ادامه مطلب...

  نام دیگر: شجره الزنبق نام علمی: Liriodendron tulipifera نام خانواده: Magnoliaceae  ادامه مطلب...