شما اینجا هستید: خدمات الکترونیک درخواست هرس و انتقال درختان

درخواست هرس و انتقال درختان

شهروند گرامی، درختان ضمن اینکه محیطی زیبا وسالم را فراهم می کنند ضامن سلامتی روح ونشاط افراد نیز هستند، هردرختی که کاشته میشود قدمی است که درجهت سرسبزی و آبادانی محیط شهر برداشته میشود.

در همین راستا در زمان احداث بنا رعایت نکات زیر درجهت محافظت از درختان وفضای سبز شهر الزامی است و درصورت تقاضای هرس، جابجایی یا قطع درختان احتمالی بدون مراجعه به شهرداری و از طریق ورود به سامانه الکترونیکی فوق با دانستن کدملی، کد پستی ،نام منطقه و… به درخواست شما رسیدگی میشود.

  • به منظور حفظ فضای سبز ازهرگونه آسیب رسانی به تنه و تاج درخت ضمن عملیات ساختمانی ونصب داربست ، دپوی مصالح ساختمانی و خاک ونخاله ، حفر کانال در محیط سایه انداز درخت، روشن نمودن آتش در زیر تاج درخت اکیدا خودداری شود.
  • در صورتی که به علت عملیات ساختمانی آبیاری درختان معابر توسط نیروهای شهرداری مقدور نباشد ، این مهم ،لازم است توسط مالک محترم انجام پذیرد.
  • ازپوشاندن کامل طوقه درختان به وسیله کفپوش معابرکه باعث خفگی ریشه و عدم امکان آبیاری درخت می گردد خودداری کنید.
  • صدمه رسانی و کاهش حجم سبز درختان برای افزایش دید تابلوها ونمای ساختمان ها مشمول مجازات بوده و پیگرد قانونی دارد.
  • در کلیه موارد آسیب رسانی و قطع بدون مجوز درختان علاوه بر تعیین خسارت و قفل پرونده شهرسازی و جلوگیری از صدور پایانکار ، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد گردید.