شما اینجا هستید: خدمات الکترونیک درخواست کاشت نهال

درخواست کاشت نهال

شهروند گرامی، جهت سهولت درخواست و ثبت نام شهروندان گرامی در این طرح، اقدام به الکترونیکی نمودن این پروژه و راه اندازی پرتال درخواست کاشت نهال با همکاری سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات نمود.

در این طرح پس از بررسی و کارشناسی تقاضاهای مردمی مجموعه اقدام به کاشت نهال در آدرس های مربوطه می نماید و شهروندان نیز نسبت به آبیاری و نگهداری از نهال های کاشته شده تعهد می دهند.

شهروندان گرامی ثبت نام جهت کاشت نهال مقابل منازل شما در کلیه فصول سال امکان پذیر است.

پس از بازدید کارشناس از محل مورد درخواست در صورت تایید محل توسط کارشناس نهال کاشته خواهد شد.

در صورتی که سلامت درختان در بازدید های دوره ای کارشناسان تایید گردد. به عنوان تشویق، بخشودگی قسمتی از عوارض نوسازی ساختمان به مالک ساختمان تعلق می گیرد.

ویژگی های مکان های مستعد کاشت درخت مقابل منازل:

  • عرض پیاده رو کمتر از ۱/۸۰ متر نباشد (در مورد منازلی که دارای بالکن می باشند فاصله مورد نظراز اندازه تعیین شده بیشتر در نظر گرفته می شود). تبصره: اگر عرض پیاده رو بین ۱/۵۰- ۱/۸۰ باشد پس از تایید مکان توسط کارشناس متناسب با اندازه پیاده رو درختچه یا بوته کاشته خواهد شد.
  • محل کاشت درخت جدید می بایست از طرفین تا درخت دیگر، حداقل ۴ متر باشد و در صورتی که در محل کاشت درختان مسن و قدیمی موجود است محل درخت جدید زیر سایه انداز درخت قدیمی نباشد.
  • محل کاشت درخت جدید دارای فاصله لازم از موانع مانند تابلوهای هشدار دهنده، تیر چراغ برق، درب ورودی منزل و پارکینگ و … باشد.
  • نوع گونه درختان در مقابل منازل شهروندان توسط کارشناسانی که از محل بازدید می کنند مشخص شده و غیر مثمر خواهد بود.