شما اینجا هستید: درباره سازمان اهداف و چشم انداز سازمان

اهداف و چشم انداز سازمان

سند چشم انداز سازمان پارک ها و فضای سبز شهر بابل

الف: اهداف بلندمدت

 • ایجاد یکپارچگی و کارآمدی در مدیریت کمیت و کیفیت فضای سبز سطح شهر
 • حفظ و گسترش فضای سبز بمنظور ارتقای شرایط پایدار زیستی و اکولوژیکی و زیبایی و ایمنی منظر شهری و نزدیکی زندگی شهروندان به طبیعت و کاهش آلودگی های محیط زیست
 • توسعه متوازن و عدالت محوری فضای سبز در جهت دستیابی به عدالت اجتماعی با تاکید بر محرومیت زدایی، براساس این هدف کلیه شهروندان در هر طبقه اجتماعی از حق دسترسی برابر و عادلانه به انواع مختلف پارک ها و فضای سبز سطح شهر از جمله پارک های محلات برخوردارند.
 • افزایش سرانه فضای سبز : بمنظور نزدیک شدن سرانه فضای سبز شهر بابل با سرانه استاندارد کشوری که بین ۸ تا ۱۲ مترمربع است و نرخ رشد و توسعه فضای سبز متناسب با رشد جمعیت شهر(در شرایط موجود نرخ رشد و توسعه فضای سبز تقریبا ثابت است)
 • تبدیل شهر بابل به یکی از شهرهای مهم توریسمی استان مازندران با استفاده امکانات بالقوه شهر و تبدیل آنها به امکانات بالفعل مهم بمنظور افزایش اثربخشی فضای سبز شهر فراتر از شهر و منطقه که از جمله این برنامه ها، طراحی پارک تفریحی و توریسمی بزچفت، پارک تفریحی و توریسمی حاشیه آبنددان(تالاب) کاظم بیگی و پارک های خطی حاشیه رودخانه بابلرود می تواند باشد.
 • افزایش مشارکت مردم در مدیریت فضای سبز که این عامل ضمن اینکه از حجم کار و مسئولیت سازمان پارک ها می کاهد موجب افزایش رضایت مندی و پویایی مردم از طریق مشارکت در مدیریت شهری ضمن افزایش دانش و آگاهی آنها می گردد.
 • ایجاد و توسعه ظرفیت های علمی و فناورانه و تجهیز به امکانات به روز دنیا و کشور و سازگار با محیط زیستبرای مدیریت، احداث و نگهداری فضای سبز از جمله تجهیز به سیستم اطلاعات جغرافیایی، استفاده از سوپرجاذب ها،استفاده از کودهای بیولوژیک و آلی و استفاده از سیستم هایدروپونیک…. استفاده از ادوات مکانیزه فضای سبز برای تسهیل مدیریت
 • خودکفایی سازمان از نظر بودجه در جهت توسعه پایدار و خودکفایی
 • مشارکت و همکاری و سرمایه گذاری با بخش های خصوصی و دولتی و ارگانهای دولتی و ارگانهای مختلف در ارتباط با موضوع سازمان
 • طراحی و بازسازی فضای سبز بمنظور هویت بخشی آن متناسب با فرهنگ و معماری بومی منطقه

ب: اهداف میان مدت

 • تدوین طرح جامع فضای سبز با چشم انداز مشخص بمنظور مدیریت بهینه و کارآمد فضای سبز و جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف و اغلب متضاد
 • تدوین و اجرای طرح جامع آبیاری و آبرسانی فضای سبز شهر بابل( تنها ۴۰ درصد از فضای سبز شهر دارای سیستم آبیاری تحت فشار می باشد که آنهم به تنهایی پاسخگوی نیاز گیاهان نبوده و به آبیاری دستی ( با تانکر و نیروی انسانی) مشکلات خاص خود را دارا است که چندان کارا نبوده است)
 • انجام فعالیت های پژوهشی همچون تدوین بانک اطلاعاتی جامع گیاهان زینتی بومی و سازگار منطقه و بیماری و آفات مرتبط با آنها روش های مبارزه، آشنایی با روش و تکنولوژی های نوین فضای سبز
 • طراحی و احداث پارک های موضوعی از جمله پارک میوه، بانوان، پارک ترافیک، پارک کودک، پارک وحوش منطقه… بمنظور پاسخگویی به نیازهای شهروندان و افزایش سرزندگی و شادابی آنها
 • افزایش تنوع زیستی و خودترمیمی زیست بوم ها با تاکید بر گونه های بومی و سازگار شرایط اقلیمی منطقه
 • تدوین برنامه های فرهنگی در جهت حفظ و گسترش فضای سبز
 • نشر و ترویج آثار و کتب علمی، آموزشی، فرهنگی در ارتباط با فضای سبز

پ: اهداف کوتاه مدت

 • شناسنامه دار کردن درختان و پارک ها و بلوارها و میادین سطح شهر بمنظور مدیریت بهتر فضای سبز
 • انجام فعالیت های آموزشی بمنظور توانمندسازی نیروی انسانی و افزایش سطح دانش نیروهای مرتبط فضای سبز، کارشناسان، مدیران و مردم
 • تجهیز و گسترش بخش تولیدی فضای سبز شهر بابل در راستای رسیدن به مدیریت پایدار و کارا
 • تدوین طرح های راهبردی برای توسعه و گسترش فضای سبز
 • بازسازی و تجهیز پارک های محلات و شهری به مبلمان بمنظور فعال شدن و کارآمدی
 • ایجاد وبگاه و پروتال اطلاع رسانی معتبر و به روز برای سازمان پارک ها و فضای سبز سطح شهر
 • همکاری موثر با تشکل های مردمی محیط زیست در جهت توسعه و گسترش فضای سبز
 • تدوین برنامه هایی در جهت کاهش قطع غیرقانونی درختان سطح شهر از طریق مشوق های مالی، قانونی و فرهنگ سازی در جهت جلب مشارکت مغازه داران در حفظ و نگهداری درختان روبروی مغازه شان
 • گسترش شکل های نوین فضای سبز از جمله توسعه فضای سبز عمودی و بام سبزها…………
 • مشاوره و نظارت غیرمستقیم بر فضای سبز نیمه عمومی و خصوصی به منظور زیباسازی و عملکرد اکولوژیکی بیشتر فضای سبز سطح شهر
 • تجهیز به ادوات و ماشین های مدرن موردنیاز فضای سبز به منظر مکانیزاسیون
 • گسترش استفاده از گرندکاور و گیاهان دارویی زینتی در فضای سبز
 • احداث باغ گیاهشناسی بمنظور افزایش سطح اگاهی مردم در سطح شهر