شما اینجا هستید: درباره سازمان هیئت مدیره و شورای سازمان

هیئت مدیره و شورای سازمان

شورای سازمان:

                              مرتضی فلاح

نماینده وزارت کشور و عضو شورای سازمان

 

                             حسن فامیلیان

نماینده استانداری و عضو شورای سازمان

 

1386768187

             دکتر حسن حسن نتاج

نماینده شورای شهر و عضو شورای سازمان

 

 

niazifar

                       ولی الله نیازی فر

ریاست هیئت مدیره و عضو شورای سازمان

 

 

اعضای هیئت مدیره سازمان:

 

niazifar

                   ولی الله نیازی فر

           ریاست هیئت مدیره سازمان

یوسف%20علیجان%20نژاد-امور%20مالی%20(1)

               یوسف علیجان نژاد

         عضو هیئت مدیره سازمان

saeed-khosravani-larg-300x300

                   سعید خسروانی

             عضو هیئت مدیره سازمان