۲۰

خرداد

۱۳۹۴

نام رایج: گینورا اورانتیاکا ، شب تاب ، عشق بنفش
نام علمی: Gynura aurantiaca
نام خانواده: Asteraceae

Untitled

مشخصات مورفولوژیکی: شب تاب گونه گیاهی آسیایی از جنس Gynura و خانواده کاسنی است. این گیاه بومی مناطق مرکزی آسیا خصوصاً هند و اندونزی است. این گیاه زیبا دارای برگ هایی با پوشش خز مانند و پرزهای بنفش رنگ است که در هیچ یک از گیاهان زینتی دیگر مشاهده نمی گردد و تماشای ان از زاویه مخصوص با نور خورشید لذت بخش است. این گیاه در گلخانه های گرم رشدونمو می کند و رشد آن در نقاط آفتابی ساختمان به آسانی صورت گرفته،گیاه به صورت پیچ درآمده وتا چند متر رشد و نمو می نماید. نگهداری ان ساده ودر صورت حذف هر شش ماه یکبار جوانه های انتهای گیاه حالت پرپشت بخود می گیرد . گلهای ریز زرد رنگ ان کمی بدبوست و به محض مشاهده قبل از بازشدن باید حذف گردند.
نیازها:
نور: این گیاه آفتاب پسند است و جهت نمایان شدن بهتر و بیشتر رنگها در برگ احتیاج به نور قوی دارد. پشت پنجره پر نور (پنجره های جنوبی و غربی ) بهترین مکان است ولی باید مواظب اشعه مستقیم افتاب بود و در ساعات آفتابی شدید دور از نور مستقیم خورشید قرار داد.
دما: این گیاه نیاز به دمای متوسط تا گرم دارد و دمای ایده آل برای آن دمای ۲۲ درجه سانتیگراد می باشد. دما برای این گیاه در زمستان نباید کمتر از ۱۵ درجه سانتیگراد گردد.
خاک و تغذیه: مخلوط خاک باغچه ، شن درشت و یا پرلیت ، تورب مرطوب یا هوموس، خاک مطلوب گینورا است. در فصل رشد می توان این گیاه را جهت شادابی و طراوت ماهی یکبار با کود شیمیایی تغذیه نمود.
نیاز آبی: در تابستان ابیاری روزانه و در زمستان هفته یکبار پیشنهاد می گردد. چنانچه درجه حرارت پایین تر از ۱۳ درجه است ابیاری را متوقف کنید .پس از ابیاری برگها را تکان دهید تا قطرات از روی برگها بریزند. غبار پاشی هفته ای یکبار در تابستان رطوبت مورد نیاز را تامین می نماید.
آفات و بیماریها:. این گیاه فاقد آفات و بیماری های خاص می باشد.
روش تکثیر: تکثیر آن به آسانی توسط قلمه ۱۵ سانتیمتری در خاک و یا حتی در یک لیوان آب و همچنین تقسیم بوته امکانپذیر است
تعویض گلدان:. هر دو سال یکبار می توان در فصل بهار یا پاییز خاک گلدان و در صورت ضرورت گلدان آن را تعویض نمود.