۲۱

خرداد

۱۳۹۴

نام رایج: شامادورا ، نخل بامبو
نام علمی: Chamaedorea elegans
نام خانواده: Arecaceae

Untitled

مشخصات مورفولوژیکی: این جنس دارای گونه های چندی است که همگی به عنوان گیاهان آپارتمان استفاده می شوند. به طور کلی شیبیه درخت خرما هستند و اندازه های آنان گوناگون می باشند. شامادورا دارای یک ساقه است که در انتهای آن خوشه ای از برگ ها قرار می گیرند. گونه elegans ارتفاعی کم تر از یک متر دارد و دارای برگهای خمیده بسیار زیبایی است. برگچه های آن تقریبا مستطیلی شکل می باشد گل ها به صورت پیازچه هایی زرد رنگ کوچک بوده که بر روی دمگل های باریک قرار می گیرند. از جمله گونه های مهم دیگر این جنس Chamaedorea Seifrizii می باشد.

Untitled

نیازها:
نور: این گیاه به نور متوسط نیاز دارد و به سایه آفتاب سازگار می باشد و دور از نور مستقیم خورشید باید نگهداری گردد. پنجره های شرقی و شمالی برای این گیاه مناسب می باشد.
دما: این گیاه به دما و گرمای معمولی نیاز دارد و دمای محیط برای این گیاه نباید کمتر از ۱۶ درجه سانتیگراد گردد. دمای مناسب برای این گیاه ، دمای بین ۱۶ تا ۲۸ درجه سانتیگراد می باشد.
خاک و تغذیه: خاک جنگل یعنی همان خاک هوموسی برای رشد گیاه شامه‌دورآ مناسب است. خاک این گیاه باید از زهکش خوبی برخوردار باشد. در فصل بهار و تابستان ماهی یک بار از کود مایع استفاده کنید.
نیاز آبی: هفته ای یکبار باید خاک آن را غرقاب نمود، در فاصله بین دو آبیاری اجازه دهید سطح خاک خشک شود. هرچند وقت سطح برگ ها را با آب مقطر ولرم شست وشو داده شود.
آفات و بیماریها:. از آفات این گیاه می توان به شپشک های گیاهی ، کنه های گیاهی بخصوص کنه تار عنکبوتی و حلزون می توان اشاره کرد. لکه برگی های قارچی و باکتریایی ، بلایت باکتریایی و قارچی و پوسیدگی سیاه ریشه و ساقه گیاه از جمله بیماری های این گیاه محسوب می شوند.
روش تکثیر: این گیاه از طریق بذر و تقسیم بوته تکثیر می شود.
تعویض گلدان:. هر سال در فصل بهار یا پاییز می توان خاک این گیاه را تعویض نمود و در صورت ضرورت به گلدان بزرگتری انتقال داد.