۲۱

خرداد

۱۳۹۴

نام رایج: پیچ کانگرو ، سیسوس
نام علمی: Cissus antractica
نام خانواده: Vitaceae

Untitled

مشخصات مورفولوژیکی: گل پیچ سیسوس گیاهی است همیشه سبز و رونده که برگهای براق و سبز آن شکل تخم مرغی داشته و درای لبه دندانه دار تیز می باشد. طول برگها در حدود ۱۰ سانتی متر است. از این گیاه به صورت آویزی هم می توان استفاده کرد. پیچ کانگورو، بومی استرلیا بوده و ارتفاع آن به ۵ تا ۶ متر می رسد. پیچ کانگورو را می توان هم در اتاقی گرم و هم در ورودی سرد یک راهرو نگه داشت. این گونه از گیاه قادر به گل دهی است و چنانچه دمای اتاق ثابت باشد، میوه های کوچک و آبی رنگی تولید می کند. از انواع این گیاه، سیسوس برگ درشت یا سیسوس کپن سین و سیسوس برگ ریز و سیسوس رومی است. سیسوس برگ ریز مقاوم تر از سیسوس برگ درشت است و بهتر در آپارتمان نگهداری می شود.

Untitled

نیازها:
نور: این گیاه سازگار به محیط روشن بدون نور مستقیم خورشید است و خواهان سایه آفتاب می باشد . بنابراین پنجره های شرقی و شمالی برای این گیاه مناسب می باشد.
دما: دمای بین ۱۰ تا ۲۲ درجه سانتیگراد را بیشتر می پسندد. هوای سرد و خشک باعث سست شدن برگها و در نهایت ریزش آنها می گردد.
خاک و تغذیه: مخلوطی از خاک باغچه و شن و خاک برگ، برای رشد سیسوس مناسب است. خاک این گیاه باید از زهکش مناسب برخوردار باشد . جهت رشد بهینه در فصل رشد می توان هر سه هفت یکبار آن را با کود شیمیایی تغذیه نمود.
نیاز آبی: مقدار متوسط آب احتیاج دارد و خاک باید همیشه دارای رطوبت باشد و در هر بار آبیاری نباید آب زیاد به گیاه داد. نگذارید آب خصوصاً در زمستان در پای آن جمع شود، وگرنه نقطه های زرد رنگی بر روی برگ ها به وجود می آید.
آفات و بیماریها: کنه قرمز از جمله آفات مهم این گیاه می باشد که با استفاده از کنه کش می توان مشکل آن را رفع نمود.
روش تکثیر: این گیاه به راحتی از طریق قلمه ساقه قابل تکثیر می باشد.
تعویض گلدان: بهتر است هر بهار گلدان آن را عوض کنید.