۲۵

خرداد

۱۳۹۴

نام رایج: سدوم ، گل ناز
نام علمی: Sedum rubotinctum
نام خانواده: Crassulaceae

Untitled

مشخصات مورفولوژیکی: این جنس دارای ۶۰۰ گونه از گیاهان خشبی ، غیر خشبی و علفی یک ساله وچند ساله خزان کننده و همیشه سبز گوشتی است. که در بین آنها گیاهان یکساله ، چند ساله ، گیاهان خزنده و بوته ای یافت می شود.گل های آنها ستاره ای و زرد کمرنگ، صورتی و سفید می باشند، که روی یک پانیکول انتهایی ظاهر می شوند. گونه robrotinctom ، علفی-درختچه ای مانند است که درقسمت تحتانی منشعب می گردد. این گونه شاخه های نازک با برگهای استوانه ای آبدار، به رنگ سبز روشن همراه قرمز، دارد. برگ های این گیاه در تابستان تغییر رنگ میدهند و از سبز به قرمز متمایل میشوند و جوانه گل زرد روشن از میان برگ ها در اواسط بهار ظاهر میشود. گل ناز سمی است و ممکن است در صورت تماس با پوست یا دهان ایجاد سوزش کند
نیازها:
نور: این گیاه برای رشد مناسب به محیط پر نور نیازمند هستند بنابراین پنجره های جنوبی و غربی برای این گیاه مناسب می باشد.
دما: این گیاه نیاز به دمای بالا برای رشد خود دارد. البته بعضی از گونه های این خانواده تا حدودی سرما را تحمل می کنند ولی دما برای این گیاه نباید کمتر از ۱۳ درجه سانتیگراد گردد.
خاک و تغذیه: مخلوطی از خاک باغچه، خاک رس و ماسه شسته برای رشد این گیاه مناسب است.
نیاز آبی: سدوم ها بعلت برگ های گوشتی خود مقاوم به خشکی می باشند بنابراین بین دو آبیاری حتما باید خاک خشک گردد. آبیاری بیش از اندازه موجب پوسیدگی و از بین رفتن گیاه می گردد.
آفات و بیماریها:. معمولا فاقد آفات و بیماری های خاصی می باشد. آبیاری بیش از اندازه این گیاه معمولا زمینه برای شیوع بیماری قارچی فراهم می کند که با کاهش دفعات آبیاری و استفاده از قارچ کش می توان مشکل را برطرف نمود.
روش تکثیر: این گیاه از طریق قلمه ، تقسیم بوته و بذر قابل تکثیر می باشد.
تعویض گلدان:. هر دو سال یکبار می توان خاک و گلدان این گیاه را می توان تعویض نمود.