۳۰

خرداد

۱۳۹۴

نام رایج: دراسینای درمنسیس
نام علمی: Dracaena Deremensis
نام خانواده: Ruscaceae

 

Untitled

مشخصات مورفولوژیکی: گیاهی بومی افریقا و مناطق گرمسیری است که امروزه بعنوان گیاه آپارتمانی برگ زینتی طرفداران زیادی دارد. ساقه های آن نی مانند که در انتهای آن برگ های باریک با لبه هایی به رنگ زرد روشن بصورت مجتمع می باشد این گیاه در محیط آپارتمان معمولا تولید گل نمی کند. ارتفاع آن ممکن است به دو متر هم برسد. از ویژگی های مهم این گیاه این است که به حذف مواد شیمیایی مانند فرمالدئید و همچنین xylene و تولوئن از هوای محیط کمک میکند. دراسینای بلالی(نقره ای، معطر)، دراسینای پرچمی ، دراسینای ریکی …. از جمله گونه های دیگر این جنس می باشد که دارای شرایط نگهداری مشابه با این گیاهان می باشند.

Untitled

نیازها:
نور: این گیاه به محیط روشن تا سایه آفتاب سازگار می باشد ولی آن را باید دور از تماس مستقیم خورشید قرار داد . باید توجه داشت در نور کم برگ ها ضعیف و باریک می گردند. پنجره های شرقی ، شمالی و جنوبی برای این گیاه مناسب می باشد.
دما: این گیاه نیاز به دمای معمولی و متوسط دارد. دمای محیط برای این گیاه نباید کمتر از ۱۸ درجه سانتیگراد شود.
خاک و تغذیه: خاک مناسب برای این گیاه ترکیب خاک باغچه، کود دامی و خاکبرگ می باشد.
نیاز آبی: این گیاه نیاز آبی و رطوبتی متوسط دارد. چنانچه لایه سطحی خاک(۳ سانتیمتر از خاک سطحی) خشک گردید می توان آن را آبیاری نمود. هر هفته یکبار می توان این گیاه را اسپری نمود.
آفات و بیماریها:. این گیاه فاقد آفات و بیماری های خاص می باشد.
روش تکثیر: این گیاه از طریق قلمه و جدا نمودن پاجوش ها و بذر قابل تکثیر می باشد.
تعویض گلدان:. در صورت ضرورت هر دو سال یکبار در فصل بهار یا پاییز می توان خاک و گلدان این گیاه را تعویض نمود.

 

Untitled

Untitled