۲۰

تیر

۱۳۹۴

نام علمی: Ophiopigon jaburan
نام خانواده: Liliaceae
خصوصیات مرفولوژیکی: گیاهی دائمی و همیشه سبز با توده فشرده ای از برگ های سبز تیره به پهنای ۳ میلیمتر و طول ۳۰ سانتیمتر تشکیل می دهد. این گیاه به آرامی با ساقه های زیرزمینی گسترش می یابد. این گیاه دارای گل های کوچک به رنگ یاسی کم رنگ در تابستان روی سنبله های کوتاه که اغلب در میان برگ ها هستند ظاهر می شوند. میوه های آبی رنگ به اندازه نخود بعد از پژمردگی گل ها تشکیل می شود. میتوان از این گیاه به جای چمن نیز استفاده نمود حسن این چمن این است که قد نمیکشد و تقریبا در یک قد می ماند که در واقع نیاز به هرس ندارد.

چمن-یال-اسبی-6

نیازها:
نور: این گیاه مقاوم به سایه و سایه آفتاب پسند می باشد
دما: این گیاه مقاوم و نیمه مقاوم به سرما می باشد سرما را تا ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل می کند.
آبیاری: این گیاه نیاز به آبیاری متوسط دارد و فاصله بین دو آبیاری باید اجازه داده شود سطح خاک خشک گردد. این گیاه تا حدودی به خشکی مقاوم می باشد.
خاک و تغذیه: این گیاه به خاک زهکشی شده احتیاج دارد. ترکیب خاک باغچه و خاک برگ برای این گیاه مناسب می باشد.
آفات وبیماری ها: این گیاه فاقد آفات و بیماری های خاص می باشد.
روش تکثیر: این گیاه از طریق تقسیم بوته در بهار یا کاشت بذر در پاییز قابل افزایش می باشد.

 

 

d327_Ophiopogon_japonicus