۲۶

مرداد

۱۳۹۴

پلاک کوبی الکترونیکی درختان سطح شهر بابل

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل، درختان سطح شهر دارای شناسنامه الکترونیکی می گردند این خبر رو مهندس سعید خسروانی ، مدیرعامل سازمان پارک ها همزمان با آغاز آزمایشی پلاک کوبی الکترونیکی درختان اعلام داشتند و بیان داشتند که از جمله مزایای این روش دائمی بودن این پلاک ها ، سرعت و سهولت و دقت اجرای کار و سهولت پردازش اطلاعت و بهرو وری از آن می باشد که این روش را بر شیوه های سنتی برتری داده است. قابل ذکر است این تکنیک برای نخستین بار در استان های شمالی کشور اجرا می گردد.

 

 

photo_2015-08-17_20-03-33

 

 

photo_2015-08-17_20-03-25

photo_2015-08-17_20-03-18

photo_2015-08-17_20-03-12