۲۸

مرداد

۱۳۹۴

بازپیرایی بلوار امیرکبیر

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل ، این سازمان بمنظور حفظ درختان کهنسال آزاد در منطقه امیرکبیر غربی اقدام به بهسازی محیط اطراف این درختان می باشد. قابل ذکر است این درختان از جمله گونه های درختی در حال انقراض جنگل های هیرکانی می باشد که سازمان پارک ها جهت حفظ و حراست آنها تمهیداتی قائل شده است.

قبل بازپیرایی

 

photo_2015-08-19_19-33-41

 

 

 

photo_2015-08-19_19-33-53

 

بعد از بازپیرایی

photo_2015-08-19_19-34-07

photo_2015-08-19_19-34-39