۰۱

شهریور

۱۳۹۴

همایش علمی و تخصصی مدیرعاملان، مسئولین و کارشناسان فضای سبز استان مازندران در بابل

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل مقرر گردید در روز چهارشنبه۹۴/۶/۴ ،سمینار علمی تخصصی مدیرعاملان، مسئولین و کارشناسان فضای سبز استان مازندران توسط سازمان پارک ها و فضای سبز برگزار گردد. در این نشست که در سالن همایش شورای اسلامی شهر بابل برگزار می گردد مشکلات فضای سبز استان موردبررسی و راهکارهایی جهت رفع آن ارائه می گردد.

 

 

11111111111111