۰۳

دی

۱۳۹۶

غرس 300 اصله نهال صنوبر در طرح درختکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل

غرس ۳۰۰ اصله نهال صنوبر در طرح درختکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل

سازمان سیما،منظر و فضای سبز در راستای افزایش سرانه فضای سبز شهری، تامین عملکرد اکولوژیک، زیبایی منظر، کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، تحمل تنشهای دمائی در فصول گرم سال برای شهروندان با پاکسازی و تسطیع زمینی به مساحت ۸۰۰۰ هزار متر مربع واقع در میدان فاضل نبش بلوار یاسینی که تاکنون محل دپوی نخاله ها و زباله بوده است. ۳۰۰ اصله نهال صنوبر را با حضور شهردار و مسئولین شهری غرس نموده تا گامی بلند در جهت اشاعه ی فرهنگ درختکاری بردارد.