۱۵

اسفند

۱۳۹۶

15اسفندروز ملی درختکاری و هفته ی منابع طبیعی و آبخیزداری مبارک.

۱۵اسفندروز ملی درختکاری و هفته ی منابع طبیعی و آبخیزداری مبارک.

به گزارش روابط عمومی  سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل در ابتدای مراسم مهندس #بابازاده سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری ضمن گرامیداشت روز درختکاری گفت:

به مناسبت #پانزدهم_اسفند روز #درختکاری و در راستای فرهنگ سازی حفظ #فضای_سبز
۱۲۰۰ نهال توسکا برای روز درختکاری اختصاص داده شد.

در ادامه مهندس #کبود_شهردار_بابل:

ضمن گرامیداشت روز #درختکاری
از زحمات سرپرست و کارکنان سازمان سیمامنظر و فضای سبز تشکر کرد و افزود:

کاشت درخت شاید آسان باشد ولی نگهداری آن نیاز به تلاش و همت همه ی ما دارد.

درخت در مدت کوتاهی کاشته میشود ولی نیاز است سالیان سال از آن حفظ ونگهداری شود.