۲۶

اسفند

۱۳۹۶

توزیع رایگان نهال و غرس نهال به مناسبت هفته منابع طبیعی

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری بابل، بابازاده مدیرعامل  سازمان از اهداء ۱۰۰۰۰  اصله نهال در سطح شهر در هفته درختکاری خبر داد.

مهیار بابازاده مدیرعامل سازمان افزودند که در هفته منابع طبیعی غیر از کاشت ۱۵۰۰۰ اصله نهال در فضای سبز شهری، تعداد ۱۰۰۰۰ اصله انواع درختان شامل نارنج، اکالیپتوس و گونه های جنگلی بین شهروندان در ۴ مکان (باغ ملی،گلستان نوشیروانی،مزرعه گل و سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل) توزیع شد.

ایشان به روند رو به رشد مشارکت شهروندان در غرس نهال اشاره و از همکاری اداره منابع طبیعی در این امر مهم تشکر نمود و افزود: هدف از اهدای نهال های مذکور  ترویج فرهنگ نهال کاری وتوجه دادن شهروندان به اهمیت وجود درخت در شهر و بیدار کردن حس مسئولیت و گسترش فضای سبز در این حوزه ذکر کردند.