۲۸

اسفند

۱۳۹۷

‍شهربهارنارنج با رويكرد و تزييني متفاوت به استقبال سال نو مي رود.

‍شهربهارنارنج با رویکرد و تزیینی متفاوت به استقبال سال نو می رود.

مهندس #بابازاده مدیرعامل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل از نصب #۱۳سری_المان شهری به مناسبت نوروز ۹۷ خبر داد.

به مناسبت نوروز ۹۷ تعداد ۱۳ سری المان در نقاط مختلف سطح شهر نصب شده است.

🌹🌷وی با اشاره به کاشت ۶ میلیون بوته
گل در سطح شهر افزود تمام #گلکاری سطح شهر براساس طراحی واحد طراحی سازمان صورت گرفته است بیش از ۲۰ گونه گل در سطح شهر کاشته شده است.

🌸🌸شهر آماده استقبال از بهار و مسافران نوروزی است.

رفع نازیبایی ها در سطح شهر، رنگ آمیزی جداول، المانها و مبلمان شهری هم در سطح شهر صورت گرفته است.

✍روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل