۲۶

اردیبهشت

۱۳۹۷

برگزاری سومین مسابقه برترین فضای سبز خانگی

سومین مسابقه برترین فضای سبز خانگی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بابل در نظر دارد با هدف افزایش مشارکت شهروندان و دستیابی به

توسعه پایدار فضای سبز شهر بابل سومین مسابقه برترین فضای سبز خانگی را برگزار نماید.

لذا از کلیه علاقمندان دعوت می گردد تمایل خود را جهت شرکت در مسابقه با رعایت شرایط موجود در یکی  از محورهای:

فضای سبز حیاط منازل، دیوار سبز،بام سبز، بالکن سبز و فضای سبز درون ساختمان(پاسیو)اعلام نماید.

آخرین مهلت ثبت نام: ۲۰ خرداد سال ۱۳۹۷

شماره تلفن جهت ثبت نام: ۱۸ – ۳۲۳۱۹۶۱۶