۲۵

مهر

۱۳۹۷

طرح جمع آوری برگهای درختان در جهت ایجاد خاک برگ مناسب

طرح جمع آوری برگهای درختان در جهت ایجاد خاک برگ مناسب

مدیرعامل سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل،از تبدیل برگ های جمع آوری شده فصل پاییزدر شهر بابل به کود گیاهی (کمپوست) خبر داد.

 

مدیرعامل  سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهری شهرداری بابل؛  سعید خسروانی  با بیان اینکه درختان و گیاهان در فرآیند عملکرد اکولوژیک و ذخیره سازی کربوهیدراتها در تمام سطوح گیاه (ریشه، ساقه،شاخ ساره ها…) برگها و خزان این برگها در فصل صفر فیزیولوژیک مواد غذایی را از خاک جذب می کنند و به سطح برگ می‌آورند تا با کمک انرژی خورشید،عمل فتوسنتز انجام شود. افزود: در این حالت برگهای درختان بهترین مواد برای تبدیل شدن به کود عالی و کمپوست هستند. استفاده از کمپوست علاوه بر ارتقای ساختار  فیزیک و شیمیایی خاک موجب تخلخل خاک شده تا خاک مدت زمان بیشتری  بتواند آب را در خود نگه دارد واجرای آن  در بالا بردن کیفیت آبیاری نیز تاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: هدف از اجرای طرح مذکور جمع آوری برگهای ناشی از خزان درختان در معابر شهری و استفاده مطلوب و جلوگیری از آتش زدن آنها و در نتیجه جلوگیری از آلودگی  زیست محیطی می باشد .

وی یادآورشد: استفاده از برگ‎ها جهت تولید خاکبرگ در محل‎های مناسب می‎تواند به‎عنوان یک فرآیند ارزشمند اقتصادی و زیست محیطی اثرات مثبتی داشته باشد و هم اکنون در نهالستانهای  سازمان در حال اجرا است.

خسروانی  با توضیح فرایند تبدیل این برگها  به کود آلی افزود : مدت زمان لازم برای فرآوری خاکبرگ حدود ۱۲ الی ۱۳ ماه  است ( در شرایط ویژه و بهینه این زمان به ۳ ماه تغییر می یابد) که در این زمان با فراهم آوردن شرایط لازم جهت فعالیت میکروارگانیسم ها مانند تامین رطوبت، دما، تهویه و کود دهی، موجبات تسریع  فرآیند پوسیدگی و تجزیه کامل برگها صورت گرفته و در نهایت خاکبرگ تولید می شود. خاکبرگهای تولید شده توسط سازمان در سال های آینده به عنوان بستر کاشت  گل و گیاهان و همچنین بهسازی خاک مورد استفاده قرار میگیرد. لذا علاوه بر تامین عناصر مورد نیاز گیاهان راهی جهت کاهش هزینه های موجود با هدف اصلاح الگوی مصرف و توسعه فضای سبز پایدار می باشد.

وی بیان داشت : با توجه به اینکه برگهای خزان شده در فصل پاییز پس از ریزش در پای درختان تجمع یافته و جهت جلوگیری از هر گونه آتش سوزی این برگها  جمع آوری می گردد تاعلاوه بر ایجاد خاک برگ مناسب و مانع از بهم خوردن چرخه طبیعی و تعادل عناصر غذایی در خاک و از بین رفتن منابع موجود در طبیعت بشود.