۲۵

مهر

۱۳۹۷

جلسه هماهنگی برگزاری ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل  با حضور مسئولین شهری

        

جلسه هماهنگی برگزاری ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل  با حضور مسئولین شهری

مهندس #کبود_شهردار_بابل در جلسه ایی با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین و مدیران شهرداری در سازمان سیما منظر و فضای سبز، ضمن تشکر از برگزارکنندگان جشنواره گل و گیاه در سالهای قبل و قدردانی از زحمات پرسنل سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل گفت؛ قطعا ششمین جشنواره گل و گیاه در سطح کشور باید بی نظیرترین جشنواره گل و گیاه باشد.

 

ایشان بیشترین دغدغه خود را در خصوص جشنواره فوق

“انتخاب زمان

“انتخاب مکان

“مساحت و شرایط مکان مورد نظر

“مسائل امنیتی و مجوزات مورد نیاز

“مشخص شدن میزان هزینه کرد این جشنواره عنوان کرد.

 

و ابراز امیدواری کرد ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل، امسال با برنامه ریزی مدون و حساب شده و هر چه با شکوه تر برگزار گردد