۱۴

آبان

۱۳۹۷

برگهای پاییزی

شهروندان گرامی
 از آنجا که ریزش برگ درختان در فصل پاییز زیبایی خاصی به معابر و پارکهای می بخشد و همواره مورد استقبال شما شهروندان گرامی بوده در همین راستا برگهای درختان #خیابان_شریعتی و #گلستان_نوشیروانی تا پایان فصل خزان ، بصورت هفتگی جمع آوری می گردد.

روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری بابل