۱۱

بهمن

۱۳۹۷

جلسه هماهنگی تعیین مسیرهای کارناوال جشنواره ملی گل و گیاه بابل 1397

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز با حضور: نمایندگانشهرداریهایاستانمازندران روسایپلیسراهوراستان مازندران با حضور فرامرزابوالحسنی رییس شورا مرمرفیروزپور عضو شورا مهندس احمدزادهعالمی رییس کمیسیون فضای سبز شورای اسلامی شهر بابل مهندس کیانی معاون خدمات شهری شهرداری سعیدخسروانی مدیرعامل سازمان فضای سبز کارشناسان مربوطه در راستای برگزاری ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل و ایجاد فضایی مفرح و زیبا، در این کاروان ۲۰ هزار از انواع گلهای شاخه بریده و بوته گل به معرض نمایش گذاشته می شود که در طول مسیر این کاروان گل، ۱۲ وسیله نقلیه مختلف از جمله ماشینهای کلاسیک،تراکتور و دوچرخه با پوشش و المانهای گل های مختلف در کل استان مازندران خودنمایی خواهد کرد.
حرکت کارناوال گل در شهر بابل تاریخ ۹۷/۱۲/۴، استان مازندران تاریخ ۹۷/۱۲/۵ خواهد بود.