۱۳

بهمن

۱۳۹۷

ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل سال 1397

ششمین جشنواره ملی گل و گیاه بابل

تاریخ برگزاری : ۵ الی ۱۰ اسفند ماه ۱۳۹۷

مکان برگزاری : دانشگاه نوشیروانی ( مصلی بزرگ شهر بابل )

ساعت بازدید : ۱۰صبح لغایت ۱۰ شب